Choose language: | | |

Czym się zajmujemy

* Badanie sprawozdań finansowych;
* Audyty projektów unijnych;
* Usługi poświadczające;
* Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych;
* Ekspertyzy ekonomiczno-finansowe;
* Doradztwo podatkowe;
* Doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości;
* Prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego;
* Działalność wydawniczą i szkoleniową w zakresie rachunkowości

KANCELARIA REWIDENTÓW I DORADCÓW KRD Sp. z o. o.